Název:
Alaninaminotransferáza
Název dle žádanky:
ALT
Zkratka:
ALT
Další názvy:
Metoda:
Jednotka:
µkat/l
Materiál:
sérum
Dodací lhůta:
1 den
Dodací lhůta - statim:
4 h
Stabilita 2-8 °C:
7 dní
Stabilita 15-25 °C:
Stabilita 20-25 °C:
3 dny

Referenční meze

Věk

0 6T
6T 1
1 15
15 60
60 150

Norma

0,15 0,73
0,15 0,85
0,25 0,60
0,17 0,78
0,18 0,63