Název:
Alfa-amyláza - pankreatický izoenzym
Název dle žádanky:
Amyláza pankreat.
Zkratka:
AMSP
Další názvy:
Pankreatická amyláza
Metoda:
spektrofotometrie
Jednotka:
µkat/l
Materiál:
sérum
Dodací lhůta:
1 den
Dodací lhůta - statim:
4 h
Stabilita 2-8 °C:
2 týdny
Stabilita 15-25 °C:
Stabilita 20-25 °C:
1 den

Referenční meze

Věk

0 6T
6T 1
1 15
15 150

Norma

0,00 0,27
0,00 0,75
0,00 1,28
0,22 0,88