Název:
Aspartátaminotransferáza
Název dle žádanky:
AST
Zkratka:
AST
Další názvy:
Metoda:
spektrofotometrie
Jednotka:
µkat/l
Materiál:
sérum
Dodací lhůta:
1 den
Dodací lhůta - statim:
4 h
Stabilita 2-8 °C:
7 dní
Stabilita 15-25 °C:
Stabilita 20-25 °C:
3 dny

Referenční meze

Věk

0 6T
6T 1
1 15
15 60
60 150

Norma

0,38 1,21
0,27 0,97
0,20 0,63
0,16 0,72
0,10 0,63