Název:
Choriogonadotropin
Název dle žádanky:
HCG
Zkratka:
HCG
Další názvy:
Choriový gonadotropin
Metoda:
CLIA
Jednotka:
U/l
Materiál:
sérum
Dodací lhůta:
1 den
Dodací lhůta - statim:
4 h
Stabilita 2-8 °C:
3 dny
Stabilita 15-25 °C:
Stabilita 20-25 °C:
12 h

Referenční meze

Věk

0 150

Norma

0,00 4,00