Název:
HBsAg
Název dle žádanky:
HBsAg
Zkratka:
HBsAg
Další názvy:
HBsAg
Metoda:
imunoanalýza
Jednotka:
IP
Materiál:
sérum
Dodací lhůta:
1 den
Dodací lhůta - statim:
4 h
Stabilita 2-8 °C:
7 dní
Stabilita 15-25 °C:
Stabilita 20-25 °C:
1 den

Referenční meze

Věk

0 150

Norma

0 1