Název:
Laktátdehydrogenáza
Název dle žádanky:
LD
Zkratka:
LD
Další názvy:
Metoda:
spektrofotometrie
Jednotka:
µkat/l
Materiál:
sérum
Dodací lhůta:
1 den
Dodací lhůta - statim:
4 h
Stabilita 2-8 °C:
7 dní
Stabilita 15-25 °C:
Stabilita 20-25 °C:
3 dny

Referenční meze

Věk

0 6T
6T 1
1 15
15 90
90 150

Norma

5,60 21,00
4,60 11,80
3,00 8,40
3,50 7,00
1,65 4,73