Název:
LDL cholesterol
Název dle žádanky:
LDL cholesterol
Zkratka:
LDLM
Další názvy:
Cholesterol
Metoda:
spektrofotometrie
Jednotka:
mmol/l
Materiál:
sérum
Dodací lhůta:
1 den
Dodací lhůta - statim:
4 h
Stabilita 2-8 °C:
10 dní
Stabilita 15-25 °C:
Stabilita 20-25 °C:
12 h

Referenční meze

Věk

0 5
5 10
10 15
15 150

Norma

1,2 2,6
1,2 2,5
1,2 2,3
1,2 3,0