Název:
Odhad GF dle rovnice CKD-EPI
Název dle žádanky:
CKD-EPI
Zkratka:
CKD-EPI
Další názvy:
eGF
Metoda:
výpočet
Jednotka:
ml/s/1,73m^2
Materiál:
sérum
Dodací lhůta:
Dodací lhůta - statim:
Stabilita 2-8 °C:
Stabilita 15-25 °C:
Stabilita 20-25 °C:

Referenční meze

Věk

0 150

Norma

1,50 6,00