Název:
Spojovací peptid proinzulinu
Název dle žádanky:
C-peptid
Zkratka:
CPEP
Další názvy:
Metoda:
CLIA
Jednotka:
nmol/l
Materiál:
sérum
Dodací lhůta:
1 den
Dodací lhůta - statim:
Stabilita 2-8 °C:
1 den
Stabilita 15-25 °C:
Stabilita 20-25 °C:
4 h

Referenční meze

Věk

0 150

Norma

0,30 1,32