Název:
Thyroxin volný
Název dle žádanky:
fT4
Zkratka:
FT4
Další názvy:
T4 volný
Metoda:
CLIA
Jednotka:
pmol/l
Materiál:
sérum
Dodací lhůta:
1 den
Dodací lhůta - statim:
4 h
Stabilita 2-8 °C:
7 dní
Stabilita 15-25 °C:
Stabilita 20-25 °C:
1 den

Referenční meze

Věk

0 150

Norma

9 24