S požadavkovým listem k laboratornímu vyšetření – žádankou, kterou máte od Vašeho lékaře, se můžete dostavit na kterékoli odběrové místo během provozní doby. Před samotným odběrem si prosím pročtěte informace týkající se přípravy k odběru.

K odběru nemusíte mít naši žádanku, akceptujeme i žádanky jiných laboratoří.

Další podrobnosti týkající se naší laboratoře a služeb, které poskytujeme, naleznete v naší laboratorní příručce a v seznamu vyšetření.